Nieuws van de Dag – Een stem voor de ‘populisten’ is een stem voor vrede, welvaart en directe democratie

We staan in Nederland aan de vooravond van zeer belangrijke verkiezingen die eigenlijk een referendum vormen over waar het heen moet gaan, zoals Rob Kern vandaag schreef. Maar het is breder dan Nederland. Overal in het Westen lijkt het nieuwe realisme ingang te gaan vinden.

Iemand als Rob de Wijk vindt dat benauwend. Rob de Wijk gaat in zijn column in Trouw altijd zo over de kop, dat ik hem steeds met plezier lees. Hij is de pure neocon, de pure NAVO lobbyist, en tegelijk, maar dat staat niet los van elkaar, de pure vertegenwoordiger van het elite denken. Zo puur krijg je ze zelden. Zoals hij schrijft, zo werkt het buikgevoel van het bestuursestablishment. Of het nu gaat om de top van de PvdA, het CDA of de VVD, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Wil je dat establishment begrijpen, dan moet je Rob de Wijk lezen.

Zijn columns gaan heel vaak over het ‘populisme’, dat hij als een groot gevaar ziet. Ook vandaag weer. De Wijk schetst het zwartste scenario van de neocon:

Augustus 2017. Donald Trump is president van de Verenigde Staten. Marine Le Pen heeft het Franse presidentschap veroverd. De rechtse FPÖ-populist Norbert Hofer is na de afgekeurde verkiezingen van 2016 alsnog president van Oostenrijk geworden. Geert Wilders heeft de verkiezingen in Nederland gewonnen en wordt premier.

Hoe stelt u zich de wereld dan voor? Nou, ik zou denken dat dit betekent dat er eindelijk een einde komt aan de kunstmatig aangejaagde en uitgestelde Koude Oorlog, en dat we ons kunnen gaan richten op de belangrijke zaken in de wereld: Het tot rust laten komen van de massamigratie. Het tot leven brengen van de directe democratie. De wederopbouw van het nationalisme dat in de Westerse wereld alles en iedereen op deed duwen in een vaart der volkeren die in de geschiedenis van de mensheid zijn weerga niet heeft gekend. De macht terug bij de mensen, en weg bij het militaire complex en het internationale grootkapitaal, aangestuurd door de internationale banken. En eindelijk het stuiten van de islamisering ter hand genomen. Niets dan goeds kortom. Heel veel achterstallig onderhoud.

Zo ziet Rob de Wijk dat niet. De Wijk redeneert steevast toe naar één ding; onze verhouding met Poetin. Hij staat met beide benen in de Koude Oorlog. In een bipolair wereldbeeld. Het is de VS, met Europa op sleeptouw, tegenover het Rusland van Poetin. In het denkraam van iemand als De Wijk, toch een professioneel kenner van de internationale wereld, bestaat er geen China, geen Brazilië, geen India, geen opkomend Zuid-Oost Azië, geen bevolkingsexplosie in het arm blijvende werelddeel Afrika, geen islam, geen terrorisme, er bestaat alleen de VS tegenover Rusland. En op die as ziet hij dan in zijn ogen iets dramatisch gebeuren als die verschrikkelijke populisten aan de macht komen. Daarbij baseert hij zich op het meest magere bewijsmateriaal en insinueert hij er lustig op los. Geen detail is hem te klein om veelzeggend te maken:

Hoe ziet de westerse wereld eruit als rechtse populisten aan de macht komen? Zonder uitzondering zijn ze dol op Rusland. Trump en Poetin hebben elkaar al als krachtige leiders geprezen. Le Pens Front National hangt financieel aan een Russisch infuus; en de economische relatie tussen Oostenrijk en Rusland is nu al innig. Wilders drukte in 2014 de kritiek van PVV-Kamerlid De Roon op de Russische interventiepolitiek de kop in. Bovendien is hij dol op autoritaire leiders. ‘Hongarije heeft Orbán. Een leider. Wij hebben Rutte. Een slapjanus’, twitterde hij eerder dit jaar.

Europa maakt onderdeel uit van het Euraziatische continent; een enorm gebied met geweldige economische kansen. In China wordt dat goed begrepen, daar wordt nu in hoog tempo gebouwd aan een nieuwe zijde route; een goederentrein netwerk dat voor ongekende verbindingen gaat zorgen. De EU sancties tegen Rusland frustreren dit economische proces, dat voor voorspoed kan zorgen in Europa, Rusland en China. Rusland is de grootste buur van Europa en het is uiteraard de taak van Europa om dit ook de grootste broer te laten worden, om zo de directe weg naar China te openen. Door dit niet te doen zal Europa zijn eigen ondergang graven. Want van het telkens zwakker wordende Multi etnisch verdeelde Amerika hebben we in de toekomst weinig meer te verwachten. Het enige wat de VS heeft is een enorm leger.

Uiteraard zal dit een einde maken aan de exclusieve relatie tussen de EU en de VS, die in werkelijkheid een onderdanigheidsrelatie is; de VS legde al direct na WOII op dat het overwonnen Duitsland vastgebonden moest worden aan Frankrijk, de Benelux en Italië. In 1339855779ruil voor de Marshallhulp.

En de overkoepelende NAVO werd opgelegd om de slaafrelatie van toen nog West-Europa in te versterken in de bedoelde opbouw naar een Federale Unie en de ontmanteling van de soevereine natiestaten. Hiertoe werd de vrees voor de Russische Beer aangewakkerd. Een vrees die overigens ten tijde van de Sovjet Unie niet onterecht was, want dat werd gedreven door het wereldcommunisme dat overal wilde heersen. Nu wordt de NAVO weer halsoverkop versterkt tegen Poetin. Want die zou een bedreiging vormen.

Dit is de keuze waar we voor staan: NAVO of Eurazië. Oorlog of welvaart.

Maar het is niet die keuze die Rob de Wijk ons voorlegt, want hij wil zijn lezers gevangen houden in zijn bipolaire frame: Poetin is het gevaar. Want kijk maar naar de Krim, roept De Wijk dan, daaruit blijkt de ware aard van Poetin: Landjepik.

Een rechts-populistische aardverschuiving zorgt ervoor dat de sancties die na de annexatie van de Krim werden ingesteld, snel worden opgeheven. Poetin weet dan dat landjepik mag.

Landjepik?

Het was de Russische bevolking van de Krim zelf die dit wilde. Ook uit Amerikaans onderzoek, zoals dat van het gerenommeerde bureau PEW, bleek dat onweerlegbaar.

Na de coup in Kiev viel Oekraïne uiteen in een pro-Russisch en een pro-EU deel. Wie weigert deze status quo te erkennen, zoals neocons als Rob de Wijk dat doen, ontketent welbewust een voor Europa levensgevaarlijke situatie, waar een wereldoorlog wordt uitgelokt omwille van Amerikaanse belangen.

Deze Amerikaanse belangen zijn voor Rob de Wijk altijd ‘het internationale recht’, de EU en de NAVO, alsof dit losstaande, neutrale grootheden zouden zijn. De Wijk vreest dat met de komst van de populisten zijn kaartenhuis in elkaar zal storten, en ja, daarin heeft hij natuurlijk wel gelijk:

Het internationale recht is dan op dat punt dood, evenals de EU en de Navo. De EU is overbodig omdat die club indruist tegen de ideologie van het soevereinisme, dat uitgaat van de zelfstandigheid van de staat en supranationalisme verwerpt. De Navo was al door Trump terzijde geschoven en zal door rechts-populisten ten grave worden gedragen omdat Rusland een vriend, geen vijand is.

En dan is Rob de Wijk ook zijn baantjes kwijt.

Enfin, Rob de Wijk raast in zijn column maar verder over Poetin dit en Poetin dat. Ik ga dat niet allemaal aanhalen. U moet het zelf maar lezen. En van Poetin komt hij uiteindelijk uit bij Hitler, want weet je wie ook de democratie wilde opheffen na democratisch aan de macht gekomen te zijn?

Populisten spelen met vuur. Maar dat geldt ook voor de kiezers die hen aan de macht brengen. Het is al lang bekend dat kiezers de democratische rechtsstaat om zeep kunnen helpen en hun land in de richting van racisme, xenofobie, conflict en zelfs fascisme kunnen duwen.

Goed. Zo zijn we weer thuis.

‘Denkers’ als De Wijk draaien steeds in hetzelfde kringetje rond. Ze willen u grijpen in een hetzerig frame dat, zoals Marine Le Pen vandaag weer overtuigend aangaf in een ijzersterk interview voor CNN, niet in het belang is van de Europese landen. Want het leidt slecht tot oorlog. Rob de Wijk is een van die mensen die ons met steeds een beetje trekken en duwen in een nieuwe wereldoorlog wil storten. Ach, hij is maar een trekpopje natuurlijk. De echte macht zit achter de muren die het de bevolkingen verbiedt.

Bron : De Nieuwe Realist


One thought on “Nieuws van de Dag – Een stem voor de ‘populisten’ is een stem voor vrede, welvaart en directe democratie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s