Nieuws van de Dag – Dutroux-achtige vondsten in Zwolle, maar de media zwijgt

Round Earthworks at the Hill of Tara, County Meath, Leinster, Ireland

Tijdens een recente inval in een pand dat in handen is van de Negende Cirkel-sekte, zijn vondsten gedaan die sterk doen denken aan de Marc Dutroux-zaak. Kinderen die waren opgesloten in kooien en stoffelijke resten van slachtoffers, verborgen gehouden in koelcellen en geheime kelderruimtes. Ook elders in Europa deed de ITCCS in samenwerking met de lokale politie een inval en in totaal zijn er 19 mensen gearresteerd en 8 kinderen bevrijd. Vooralsnog wordt er in de mainstream media niets over naar buiten gebracht. Ella Ster sprak met Kevin Annett over deze ontwikkelingen en waarom de media de zaak liever in de doofpot houdt.

De aanleiding voor de inval was de aankondiging door de ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) dat er op talloze plekken satanische rituelen zouden worden gehouden waarvan kinderen het slachtoffer zouden worden. De rituelen zouden op 30 april plaatsvinden, onder andere binnen katholieke kerken en andere gebouwen in Rome, Londen, Parijs, Brussel, Geneve, Frankfurt, Washington DC, New York en Tara Hill in Ierland.

30 april is een occulte datum en wordt het ‘Beltaine Festival’ of ‘Walpurgis Nacht’ genoemd. Dit is de hoogste dag op de Druïden Heksenkalender en na middernacht zijn op 1 mei mensenoffers vereist, zo is de overtuiging binnen de satanische Negende Cirkel sekte. De herkomst van deze occulte datum komt uit Ierland. Het was ooit een zuiver heilige dag, waarbij op Tara Hill, een heilige plek in Ierland, de godin werd vereerd. Maar de Cabal heeft deze datum en de traditie, pervers gemaakt en ingezet voor satanische doeleinden. Deze van oorsprong heilige plekken en rituelen worden, met name onder invloed van het Vaticaan — en specifiek de geheime organisatie Opus Dei — ingezet voor satanische en duistere motieven.

Tara Hill, ooit een heilige plek die door de katholieke organisatie Opus Dei geclaimd en geschonden wordt. De geplande offerrituelen in de nabijheid van Tara Hill zijn afgelast, vanwege de aangekondigde acties door het ITCCS.

De geplande rituelen op Tara Hill zijn door de aangekondigde acties van het ITCCS afgelast, maar de direct-action-teams van de ITCCS waren het meest succesvol op plekken die niet vooraf waren aangekondigd. Daar kon het team, begeleid door de lokale politie, de satanische sekteleden overvallen terwijl ze de rituelen aan het voorbereiden waren. Met name in Zwolle is veel bewijsmateriaal gevonden en Kevin beschrijft in het interview wat het team daar heeft aangetroffen. (De video van het interview volgt en wordt momenteel gemonteerd.)

Het Nederlandse team bestond uit professionals, oud- politieagenten en militairen en ondanks het feit dat men werd geassisteerd door de lokale politie, doet de ITCCS eigen, onafhankelijk onderzoek. Men houdt er rekening mee dat men niet kan vertrouwen op de politie of het justitiesysteem, want de ervaring heeft geleerd dat juist dit type onderzoek vaak wordt getraineerd of bewijsmateriaal verduisterd, zoals aanvankelijk ook in de Dutroux-zaak gebeurde.

Enorme doorbraak

De vergelijking met de Dutroux-zaak is niet zonder reden en met name de ontdekkingen in Zwolle zijn absoluut gruwelijk te noemen. Men trof er kinderen aan, ondervoed en in elkaar geslagen en opgesloten in kooien, niet groter dan 60 x 90 cm. Ook vond men lichaamsdelen van eerdere slachtoffers, die in een koelcel werden bewaard. Daarnaast vond men martelwerktuigen, audio- en video-opname-apparatuur, pornografisch materiaal en papieren met specifieke referenties naar mensen die nog niet eerder in beeld waren. De ITCCS doet op basis van dit nieuwe bewijsmateriaal nader onderzoek en vanuit forensisch oogpunt kan men met deze vondst spreken van een enorme doorbraak.

De kinderen en baby’s die werden aangetroffen zijn bevrijd. Het gaat in Zwolle om minimaal één kind onder de zes jaar en één baby afkomstig uit een kindertehuis in Amsterdam. In totaal zijn er in Zwolle, Dijon (Frankrijk) en Luzerne (Zwitserland) 8 kinderen inclusief baby’s bevrijd. Kevin weet niet precies hoeveel kinderen van welke leeftijd, op welke locatie er precies aanwezig waren. Wel is bekend dat een van de kinderen die in Zwolle is aangetroffen, een Nederlands kind is dat hier is ontvoerd. Het team was op de hoogte van de vermissing en het signalement van het kind kwam overeen, waardoor men snel de herkomst kon achterhalen. Volgens Kevin is dit kind bij zijn of haar familie teruggebracht.

Een aantal baby’s is afkomstig uit ziekenhuizen en men weet van één baby uit welk kindertehuis in Amsterdam het afkomstig is. De baby’s die uit ziekenhuizen en kindertehuizen verdwijnen zijn vaak van tienermoeders die hun kind niet hebben geclaimd en de geboorte niet hebben aangegeven. Op het moment dat de baby verdwijnt, is het vervolgens niet meer terug te vinden omdat het nergens staat geregistreerd. De baby’s die tijdens de drie Europese inval-acties zijn bevrijd, zijn opgenomen in lokale ziekenhuizen en zijn er volgens Kevin slecht aan toe.

Dat er autochtone kinderen uit Nederland en Frankrijk zijn aangetroffen is opmerkelijk, omdat er vaak buitenlandse kinderen worden gebruikt, afkomstig uit kwetsbare gebieden zoals oorlogsgebieden of armere landen. Vaak gaat het om kinderen uit Roemenië, Portugal of Noord-Afrika en in dit geval is een van de slachtoffers afkomstig uit Tunesië.

Forensisch onderzoek

Ten tijde van het interview gaf Kevin aan dat er op de locatie nog steeds onderzoek plaatsvindt. Vaak vinden dit soort rituelen plaats in kelders of verborgen ruimtes, die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Een ervaren team van forensische experts doet daarom grondig onderzoek, om mogelijk verborgen bewijsmateriaal op te sporen. Ook worden video-opnames die in de gevonden camera’s zaten, grondig geanalyseerd. De locatie in Zwolle is niet dezelfde als het zogenaamde hotel waar ITCCS-getuige Annemarie van Blijenburgh over spreekt. Het is een oudere plek die al langer wordt gebruikt voor dit soort rituelen en die bekend is bij de ITCCS.

Zorg dat dit niet opnieuw in de doofpot verdwijnt en deel dit bericht. Hoe weerzinwekkend dit verhaal ook is, dit mag niet langer verborgen blijven. Hoe meer mensen op de hoogte zijn, des te eerder houden deze praktijken op te bestaan!

Ella Ster*

Noch de overval, noch de arrestatie van de criminele sekteleden en de bevrijding van de kinderen en baby’s zijn gerapporteerd in de mainstream media. Kevin legt uit dat de media in handen is van een handvol mensen die nauw betrokken is bij deze satanische Negende Cirkel sekte. Ze hebben er geen belang bij om het breed uit te meten in het nieuws, omdat het hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot grote maatschappelijke verontwaardiging.

Ondanks het feit dat de criminelen (voor zover Kevin weet) nog steeds worden vastgehouden, is het onzeker of ze ook worden voorgeleid en vervolgd. We zijn inmiddels goed bekend met de corruptie van het zogenaamde justitiesysteem dat mensen zoals Demmink uit de wind houdt. Ook psychopaten zoals Robert M. en Marc Dutroux zijn jarenlang beschermd, omdat ze volgens insiders connecties hadden met de elite en koningshuizen in België en Nederland.

Politieagenten en mensen binnen justitie worden onder druk gezet om de elite te beschermen. Dit gebeurt door omkoping ofwel afpersing. Kevin vertelde in de Radio Free Kanata-uitzending van vorige week dat Marcel Vervloesem hem ooit had verteld dat de Ndrangheta (de maffia die kinderen levert aan het Negende Cirkel-netwerk) alleen al in Nederland € 15.000.000 per maand besteedt aan het afkopen van politici en politie.

ITCCS krijgt nu hulp van de politie

“Reden temeer om niet teveel te vertrouwen op de politie”, legt Kevin uit. Hij vermoedt dat sommige agenten die het ITCCS-team hebben geholpen, de gelegenheid mogelijk hebben gebruikt om binnen de organisatie te spioneren. “Mensen spelen het spel aan beide zijden”, zegt Kevin. “Om die reden besteedt de ITCCS veel tijd aan het vormen van een eigen burgerpolitie, waarbij ze normale burgers opleiden in de Common Law Sheriff training”.

De cultuur van de elite die beschermd wordt door politie en justitie is aan het veranderen en de Negende Cirkel-sekte voelt zich nu wel degelijk bedreigd. Als gevolg daarvan worden de onderzoekers van internationale, satanische netwerken vaak op allerlei manieren tegengewerkt, bijvoorbeeld door smaad en laster of door middel van juridische aanklachten. Soms worden deze mensen zelfs zonder aanleiding van hun bed gelicht. Maar volgens Kevin zijn politie-agenten steeds minder bereid om daaraan mee te werken. In die zin is er sprake van een positieve verandering.

Daar waar de elite het verdeel-en-heers-spel heeft gebruikt om de mensheid te onderdrukken, wordt het nu door organisaties zoals de ITCCS tegen hen gebruikt. Het is een tactiek die de ITCCS gebruikt om de Negende Cirkel-organisatie te ontwrichten. Binnen de criminele satanische netwerken zijn er steeds meer klokkenluiders die naar de ITCCS informatie lekken, waardoor ze op de hoogte zijn van veel ‘geheime’ zaken. Doordat de elite niet weet waar en door wie de informatie is uitgelekt, ontstaat veel onzekerheid en paniek. Kevin verwacht wel dat deze groep als gevolg hiervan op een nog agressievere wijze zal terug slaan om hun status quo te verdedigen.

Dat wordt ook zichtbaar doordat de meer bekende plekken die voor satanische praktijken worden gebruikt, zoals de San Lorenzo-kerk in Rome, worden beschermd door paramilitaire groepen. De elite maakt daarbij gebruik van privélegers, maar ook vaak van de nationale landmacht of elitetroepen. Kevin concludeert uit de getuigenissen van Anne Marie van Blijenburgh dat het leger in Nederland en België is betrokken bij de bescherming van de satanische bijeenkomsten.

Wat is de Negende Cirkel-sekte?

De term de ‘Negende Cirkel’ wordt in dit interview uitgelegd (rond 54 minuten) en verwijst naar het boek Inferno van Dante, dat in de 14e eeuw is geschreven. In dit boek worden de negen cirkels van de hel beschreven. De negende cirkel is de verblijfplaats van Satan en is (volgens de satanisten) het centrum van creatie. Degenen die het heilig vertrouwen schenden komen in deze negende cirkel terecht. De ergste zonde (en voorwaarde om in de cirkel van creatie te kunnen komen) is het verraad van de heilige onschuld, zoals de onschuld van het kind.

Volgens Kevin Annett had de schrijver Dante nauwe banden met enkele pauzen en beschreef hij een bestaande praktijk die gangbaar was binnen het Vaticaan. Onderdeel van deze rituelen zijn uitspraken (of mantra’s) waarbij gezegd wordt “We offeren de onschuld aan Satan in ruil voor onbeperkte macht.” En dat is precies waar de satanisten in geloven. Door deel te nemen aan deze rituelen denkt men onbeperkte macht, rijkdom en status te verwerven. Het wekt dan ook geen verbazing dat de deelnemers zich bevinden in de hoogste regionen van de maatschappij.

De offers houden in: het verkrachten, martelen en doden van baby’s en kinderen, waarbij het bloed wordt gedronken en er bovendien sprake is van kannibalisme. Dit ritueel wordt nog steeds openlijk, maar weliswaar in afgezwakte en symbolische vorm opgevoerd tijdens de katholieke mis, waarbij men suggereert het lichaam van Christus te consumeren en zijn bloed te drinken.

De Negende Cirkel-sekte is dan ook sterk verweven met de Katholieke kerk en de zwarte adel (met name die in Rome en Italië) die, volgens insiders, de ware macht binnen het Vaticaan in handen hebben. Ook het Nederlandse en Britse koningshuis zijn onderdeel van deze zwarte (satanische) adel. Maar satanische rituelen worden binnen de gehele Cabal uitgevoerd en zijn onderdeel van hun Luciferiaanse geloofsovertuiging.

Diverse getuigen zoals Toos Nijenhuis, Anne Marie van Blijenburgh, Ronald Bernard en vele anderen melden dat deze praktijken gangbaar zijn onder de politieke elite, topbankiers en koningshuizen. De praktijken vinden wereldwijd plaats, met hotspots zoals: Rome, Washington DC, New York, Vancouver, Parijs en Londen. In Nederland is Zwolle een belangrijk knooppunt van internationale mensenhandel en pedonetwerken.

Volgens de ITCCS is het hoofdkwartier van de Negende Cirkel, dat zich voorheen op twee locaties in België bevond, verplaatst naar Noord-Amerika. Kevin vermoedt dat dit te maken heeft met de kans op hevige protesten, zoals de massademonstraties rond de zaak Marc Dutroux. Zelf vraag ik me af waar de maatschappelijke verontwaardiging blijft. Veel mensen mijden het onderwerp, ook binnen de alternatieve gemeenschap en vertonen struisvogelgedrag, terwijl deze misdaden plaatsvinden binnen onze maatschappij en pal onder onze neus.

Dit soort zaken verdwijnt niet wanneer mensen geen energie in ‘negatieve’ dingen steken en zich enkel richten op ‘positieve’ dingen. Er is iets anders nodig dan de mijdende struisvogeltactiek. “Het monster moet worden gedood,” zegt Kevin, “want het verandert niet vanzelf. Het is de natuur van Het Beest dat roofzuchtig is en agressief”.

Marc Dutroux was geen eenzame gek die alleen opereerde. Hij was onderdeel van een internationaal netwerk en hofleverancier aan de Negende Cirkel. Ondanks de recente successen met de arrestaties en de bevrijding van kinderen, moeten we ons realiseren dat dit soort praktijken gewoon doorgaat; er vallen nog steeds slachtoffers en de strijd is beslist nog niet gestreden.

Bron : ellaster.nl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s